Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2008

Εισήγηση προς την Συνέλευση Μεταπτυχιακών Φοιτητών Φυσικού

Ακολουθεί εισήγηση μου σχετικά με σχέδιο επιστολής προς την Συνέλευση Τμήματος Φυσικής Π.Κ. με αιτήματα των μεταπτυχιακών Φοιτητών του Τμήματος.

Προς: Γενική Συνέλευση Τμήματος Φυσικής Π.Κ.
Πρυτανεία Πανεπιστημίου Κρήτης

Θέμα: Αιτήματα Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψήφιων Διδακτόρων Τμήματος Φυσικής Π.Κ.

Αξιότιμοι κύριοι,

με την παρούσα επιστολή επιθυμούμε να εκφράσουμε την αγωνία μας, αλλά και τις προτάσεις μας για πάγια ζητήματα των μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος μας. Ζητήματα κομβικά για τις σπουδές μας, το μέλλον μας αλλά και την διαβίωση μας στην διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών μας.
Μείζον ζήτημα αποτελεί το μισθολογικό, καθώς οι περισσότεροι από εμάς εκτός από φοιτητές αποτελούμε και “εργαζόμενους” τόσο στο Τμήμα Φυσικής, όσο και στα Ερευνητικά Ινστιτούτα του Ι.Τ.Ε. Βέβαια είναι θετικό ότι η πολιτική του Τμήματος Φυσικής ήταν τα τελευταία χρόνια η οικονομική ενίσχυση όλων των μεταπτυχιακών του Τμήματος σε στενή συνεργασία με το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικών Δομών και Λέιζερ του Ι.Τ.Ε. με την μορφή “υποτροφιών”. Φέτος είναι ουσιαστική η οικονομική ενίσχυση με υποτροφίες σε 10 μεταπτυχιακούς φοιτητές.
Το πρόβλημα όμως δεν αντιμετωπίζετε απόλυτα αν κανείς σκεφτεί ότι ακόμα και τα ελάχιστα για την διαβίωση μας, είναι πάρα πολλά για εμάς και τις οικογένειες μας. Εκτίμηση μας είναι ότι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι Υποψήφιοι Διδάκτορες πρέπει να ενισχυθούν στο δύσκολο δρόμο τους με όλα τα απαραίτητα για την διαβίωση τους εφόδια.
Είναι απαραίτητο το Τμήμα Φυσικής και το Πανεπιστήμιο Κρήτης να θεσπίσουν ένα ενιαίο κάτω όριο υποτροφίας – μισθού για όλους τους μεταπτυχιακούς και Διδακτορικούς Φοιτητές. Το όριο αυτό θα μπορούσε να είναι ανάλογο των μισθών δημοσίων Υπαλλήλων με τα αντίστοιχα προσόντα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης για τους Μεταπτυχιακούς και Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και κατοχής Μεταπτυχιακού Διπλώματος για τους Υποψήφιους Διδάκτορες. Προτείνεται κάτω όριο για τους μεταπτυχιακούς τα 450 ευρώ μηνιαίως και για τους Υποψήφιους Διδάκτορες τα 900 ευρώ μηνιαίως.
Σοβαρό ζήτημα για τους Υποψήφιους Διδάκτορες είναι αυτό της ασφάλισης και περίθαλψης, καθώς για ηλικίες άνω των 26 χάνουν το δικαίωμα της οικογενειακής ασφάλισης. Είναι απαραίτητο να υπάρξει θεσμικό πλαίσιο για αναβάθμιση της υπάρχουσας “Πανεπιστημιακής Υγειονομικής Περίθαλψης”.
Τελευταίο ζήτημα είναι αυτό της Φοιτητικής Μέριμνας. Πρόσφατα χάθηκε το δικαίωμα κάποιων δικαιούχων μεταπτυχιακών φοιτητών στην Δωρεάν Σίτιση. Σύμφωνα με τον πρότυπο εσωτερικό κανονισμό που πρόσφατα δημοσίευσε σε Φ.Ε.Κ. το Υπουργείο Παιδείας, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές δικαιούνται των παροχών φοιτητικής μέριμνας σε όλη την διάρκεια των σπουδών τους (Άρθρο 21). Επιπρόσθετα θα μπορούσε κατόπιν συμφωνίας μεταξύ του Π.Κ. και του Ι.Τ.Ε. οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που συμμετέχουν σε ερευνητικές ομάδες των Ινστιτούτων να έχουν δικαίωμα δωρεάν σίτισης στο εστιατόριο του Ι.Τ.Ε. με τα κριτήρια δικαιούχων που ισχύουν στο Π.Κ.
Εκτίμηση μας είναι ότι σε κάθε σοβαρή πολιτεία είναι απαραίτητη η ενίσχυση του Δημοσίου Πανεπιστημίου με αύξηση των δαπανών για την έρευνα σε σοβαρά επίπεδα ( ~2%) για τις χώρες της Ευρωπης. Η ενίσχυση της γνώσης ως Δημόσιου Αγαθού είναι ταυτόσημο με την ενίσχυση της ανάπτυξης των κοινωνιών και της οικονομίας μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου