Για μένα

Είμαι εκπαιδευτικός, εργάζομαι στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό το ιστολόγιο κάποτε ήταν ο τρόπος μου να εκφράζω τους προβληματισμούς μου για τα ζητήματα τόσο της κοινωνίας, όσο και των χώρων δράσης μου. 


Σήμερα γράφω λιγότερο, άλλωστε δεν αρκεί η γραπτή έκφραση, αυτό το ιστολόγιο όμως μένει για να μου θυμίζει το παρελθόν και να γίνεται οδηγός για το μέλλον...