Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου 2008

Προτάσεις πρός τον Ενιαίο Σύλλογο Μεταπτυχιακών Φοιτητών Π.Κ.

Προτάσεις προς τον Ενιαίο Σύλλογο Μεταπτυχιακών Φοιτητών Π.Κ.

Συνάδελφοι,

με αφορμή την σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης, κρίνω σκόπιμο να κάνω κάποιες προτάσεις σχετικά με την λειτουργία του Ενιαίου Συλλόγου σε σχέση με την ιδιαιτερότητα του. Ο Ενιαίος Σύλλογος Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Π.Κ. θα πρέπει κατά την γνώμη μου να λειτουργεί προς όφελος ΟΛΩΝ των μεταπτυχιακών φοιτητών και Υπ. Διδακτόρων του Π.Κ. σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Για το σκοπό αυτό είναι απαραίτητη η διαμόρφωση δομών και κανόνων που θα εξυπηρετούν τον σκοπό αυτό.
Βασικός λόγος για την θέσπιση αυτών των κανόνων είναι η ιδιομορφία ενός Συλλόγου με μέλη σε 2 διαφορετικές πόλεις (Ηράκλειο, Ρέθυμνο) και σε 3 διαφορετικές Πανεπιστημιουπόλεις (Κνωσσός – Βούτες – Γάλλος).
Προτείνω τα ακόλουθα:

1)Ποσόστωση σε όλα τα όργανα του Συλλόγου και τα όργανα συν διοίκησης του Π.Κ. με 50% συμμετοχής μελών του Συλλόγου από το Ηράκλειο και 50% από το Ρέθυμνο. Για παράδειγμα στην Σύγκλητο που προβλέπετε συμμετοχή 2 μεταπτυχιακών Φοιτητών να είναι ένας ανά πόλη με τον αντίστοιχο αναπληρωματικό του. Στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου να εκπροσωπούνται Ηράκλειο και Ρέθυμνο με κανόνα ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος να είναι από διαφορετική πόλη.

2)Θεσμοθέτηση Γενικής Συνέλευσης Μεταπτυχιακών Φοιτητών Ηρακλείου και Γενικής Συνέλευσης Μεταπτυχιακών Φοιτητών Ρεθύμνου για ειδικά ζητήματα των επιμέρους πόλεων, εκτός από την Ενιαία Γενική Συνέλευση όλων των Μεταπτυχιακών για κεντρικά ζητήματα .

3)Διασφάλιση της εναλλάξ υποχρεωτικής Συνεδρίασης των Οργάνων του Ενιαίου Συλλόγου (Δ.Σ. , Γ.Σ. , Επιτροπές) και στις 3 πανεπιστημιουπόλεις.
4)Ετήσιες εκλογές με 3 εκλογικά κέντρα σε Κνωσσό, Βούτες και Γάλλο με την ενημέρωση ΟΛΩΝ των μεταπτυχιακών Φοιτητών για την Διαδικασία.

Η ύπαρξη ενιαίας έκφρασης ΟΛΩΝ των μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων Διδακτόρων είναι αναγκαία για την ουσιαστική διεκδίκηση των συλλογικών μας αναγκών. Η λειτουργία όμως του Ενιαίου Συλλόγου Μεταπτυχιακών οφείλει να είναι στην ουσία ενιαία και όχι ιδιοκτησία της μιας ή της άλλης πόλης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου