Δευτέρα, 2 Μαρτίου 2009

Πρόταση για τον Ενιαίο Σύλλογο Μεταπτυχιακών του Π.Κ.

Σε μια χρονική συγκυρία κρίσιμη για το μέλλον του Δημόσιου Πανεπιστημίου, άλλα και γενικής αβεβαιότητας για το περιεχόμενο της Παιδείας στην χώρα μας, κρίνετε σκόπιμη η βέλτιστη συλλογική έκφραση των φορέων της ακαδημαϊκής κοινότητας, κατ επέκταση και των μεταπτυχιακών φοιτητών και Υποψήφιων Διδακτόρων του Π.Κ.

Τα ζητήματα που οφείλουν να ενώσουν όλους εμάς, είναι τόσο ζητήματα Φοιτητικής Μέριμνας, Εργασιακών Δικαιωμάτων, ποιότητας των σπουδών μας όσο και το γενικότερο ζήτημα του Θεσμικού Πλαισίου των Μεταπτυχιακών Σπουδών και έρευνας και η συνεχής υποχρηματοδότηση τους.

Μπροστά σε αυτά τα ζητήματα είναι κρίσιμη όχι μόνο η θεσμική εκπροσώπηση μας στα όργανα του Ιδρύματος, αλλά και η δυνατότητα για ενιαία έκφραση των προβλημάτων μας τόσο σε επίπεδο Τμημάτων όσο και στο επίπεδο του Ιδρύματος μας.

Τα τελευταία 15 χρόνια τουλάχιστον ο Ενιαίος Σύλλογος Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Π.Κ. με έδρα το Ρέθυμνο είναι το “συλλογικό” όργανό ΟΛΩΝ των μεταπτυχιακών του Ιδρύματος. Δυστυχώς το Πανεπιστήμιο Κρήτης, έχει την ιδιαιτερότητα της διάσπασης του σε δυο διαφορετικούς Νομούς με την ύπαρξη τριών Πανεπιστημιουπόλεων. Κατά συνέπεια για πολλά χρόνια και με ευθύνη των μελών του εκάστοτε Διοικητικού Συμβουλίου του, ο Ενιαίος Σύλλογος των Μεταπτυχιακών του Π.Κ. λειτουργεί αποκλειστικά και μόνο στον χώρο του Ρεθύμνου και μόνο για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Ρεθύμνου. Όλα αυτά τα χρόνια ο εν λόγω Σύλλογος αποφασίζει σε Γενικές Συνελεύσεις στο Ρέθυμνο, κάνει εκλογές και δεν ενημερώνει ποτέ τους Φοιτητές του Ηρακλείου, που αυτοδίκαια είναι και αυτοί μέλη του Συλλόγου.

Μπροστά σε αυτή την προβληματική κατάσταση κρίνεται αναγκαίο η εξεύρεση λύσης στο σοβαρό ζήτημα ενιαίας και συλλογικής έκφρασης των Μεταπτυχιακών Φοιτητών του ιδρύματος. Λύση που θα προκύψει με την σύνθεση των απόψεων ΟΛΩΝ των μεταπτυχιακών και με δημοκρατικό διάλογο μέσα στα όργανα του Ενιαίου Συλλόγου Μεταπτυχιακών.

Η σύσταση “Ένωσης Συλλόγων Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Π.Κ.”, ως πρωτοβουλία ιστορικών Συλλόγων στο Ηράκλειο ίσως να μπορούσε να είναι μια λύση με βάση τα σοβαρά προβλήματα του παρελθόντος, αλλά δυστυχώς δεν προέκυψε από μια διευρυμένη συναπόφαση της πλειοψηφίας των μεταπτυχιακών Φοιτητών του Ιδρύματος. Δεν διασφαλίστηκε η συμμετοχή των μεταπτυχιακών Φοιτητών Τμημάτων χωρίς Συλλόγους σε μια προσπάθεια ίδρυσης οργάνου έκφρασης τους. Προβληματικό είναι επίσης η σύσταση Δευτεροβάθμιου Οργάνου την ίδια στιγμή που δεν υπάρχουν πρωτοβάθμιοι Σύλλογοι σε κάθε Τμήμα ή κάποιοι υπάρχοντες είναι σε σχετική αδράνεια.

Με βάση το δίλημμα που έχει προκύψει σε σχέση με το μέλλον του Ενιαίου Συλλόγου Μεταπτυχιακών είναι αναγκαία η λήψη απόφασης για δομικές καταστατικές αλλαγές σε αυτόν ή ακόμα και η θέσπιση ενός εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας, με σεβασμό στον γεωγραφικό διαχωρισμό του Ιδρύματος και των μελών του Συλλόγου. Ενδεικτικά θα μπορούσαν να προταθούν τα ακόλουθα:


  1. Ποσόστωση σε όλα τα όργανα του Συλλόγου και τα όργανα συν διοίκησης του Π.Κ. με 50% συμμετοχής μελών του Συλλόγου από το Ηράκλειο και 50% από το Ρέθυμνο. Για παράδειγμα στην Σύγκλητο που προβλέπετε συμμετοχή 2 μεταπτυχιακών Φοιτητών να είναι ένας ανά πόλη με τον αντίστοιχο αναπληρωματικό του. Στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου να εκπροσωπούνται Ηράκλειο και Ρέθυμνο με κανόνα ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος να είναι από διαφορετική πόλη.

  2. Θεσμοθέτηση Γενικής Συνέλευσης Μεταπτυχιακών Φοιτητών Ηρακλείου και Γενικής Συνέλευσης Μεταπτυχιακών Φοιτητών Ρεθύμνου για ειδικά ζητήματα των επιμέρους πόλεων, εκτός από την Ενιαία Γενική Συνέλευση όλων των Μεταπτυχιακών για κεντρικά ζητήματα .

  3. Διασφάλιση της εναλλάξ υποχρεωτικής Συνεδρίασης των Οργάνων του Ενιαίου Συλλόγου (Δ.Σ. , Γ.Σ. , Επιτροπές) και στις 3 πανεπιστημιουπόλεις.

  4. Ετήσιες εκλογές με 3 εκλογικά κέντρα σε Κνωσσό, Βούτες και Γάλλο με την ενημέρωση ΟΛΩΝ των μεταπτυχιακών Φοιτητών για την Διαδικασία.

  5. Εκλογή των εκπροσώπων στην Σύγκλητο από τις ετήσιες εκλογές για το Δ.Σ. με σεβασμό στην ποσόστωση των 2 πόλεων.


Σε σχέση με την υπό ίδρυση Δευτεροβάθμια Ένωση, με το σκεπτικό ενός ευέλικτου σχήματος με δυνατότητα σύγκλισης Συνελεύσεων – Εκπροσώπων των Συλλόγων θα ήταν μια σωστή λύση, μόνο με την ύπαρξη ισχυρών και μαζικών πρωτοβάθμιων Συλλόγων σε κάθε Τμήμα με μεταπτυχιακά προγράμματα. Πρώτο μέλημα για τον Ενιαίο Σύλλογο οφείλει να είναι η ίδρυση Συλλόγων σε κάθε Τμήμα του Π.Κ. ,η ενεργοποίηση όλων των υπαρχόντων Συλλόγων και μετά η ίδρυση Δευτεροβάθμιου Οργάνου αυτού του τύπου.

Η ύπαρξη ενιαίας έκφρασης ΟΛΩΝ των μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων Διδακτόρων είναι αναγκαία για την ουσιαστική διεκδίκηση των συλλογικών μας αναγκών. Η λειτουργία όμως του Ενιαίου Συλλόγου Μεταπτυχιακών οφείλει να είναι στην ουσία ενιαία και όχι ιδιοκτησία της μιας ή της άλλης πόλης. Η κάθε προσπάθεια για ενεργοποίηση των μεταπτυχιακών φοιτητών και Υποψήφιων Διδακτόρων οφείλει να είναι συντονισμένη από όλες τις μεριές.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου