Σάββατο, 14 Ιουνίου 2008

Μεταπτυχιακά σε καλές τιμές...

Φίλες και φίλοι,
με έκπληξη σήμερα είδαμε ακόμα ένα “μεταρρυθμιστικό” βήμα από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ο κ. Στυλιανίδης, λίγο πριν αρχίσει τον διάλογο με τους Πρυτάνεις στην Σύνοδο των Πρυτάνεων στα Χανιά, κατέθεσε το Νομοσχέδιο για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής. Είναι τόσο “επείγουσα” η διαδικασία, που ορίστηκε η άμεση "συζήτησή" του στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων για την Τρίτη 17/6. Την ίδια τακτική εφάρμοσε, προκαταλαμβάνοντας τις διοικήσεις των ιδρυμάτων, με τον Εσωτερικό Κανονισμό και το 4ετές επιχειρησιακό σχέδιο (την ίδια μέρα που συνεδρίαζε η σύνοδος των πρυτάνεων στην Κομοτηνή). Τελικά αυτός είναι ο ουσιαστικός διάλογος που επιδιώκει ο Υπουργός Παιδείας με την ακαδημαϊκή κοινότητα;
Αξίζει βέβαια να κάνει κανείς συγκεκριμένη ανάλυση επί των προτεινόμενων άρθρων του σχεδίου Νόμου. Επί της αρχής διαφαίνεται η ίδια λογική με τον νέο Νόμο Πλαίσιο για τα Α.Ε.Ι. καθώς το “Θεσμικό Πλαίσιο για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές”, μόνο πλαίσιο δεν είναι παρά ένα ασφυκτικά λεπτομερειακό και γραφειοκρατικό κείμενο διατάξεων και ρυθμίσεων. Βέβαια οφείλουμε να αναγνωρίσουμε το θετικό βήμα της θεσμοθέτησης αυτόνομων μεταπτυχιακών προγραμμάτων από τα Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, που από τον ισχύον Νόμο του 1992 δεν είχαν νομικά κατοχυρωμένο δικαίωμα.
Με το νέο θεσμικό πλαίσιο προβλέπεται ανάμεσα στα άλλα η ιδιωτική πρωτοβουλία και η θέσπιση Διδάκτρων, ως πόρων για την λειτουργία των Μεταπτυχιακών προγραμμάτων. Συγκεκριμένα στο Άρθρο 8 αναφέρεται:
“Πηγές εσόδων ΠΜΣ μπορεί να είναι δωρεές, χορηγίες, παροχές, κληροδοτήματα, φορέων του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα γενικά, Νομικά ή φυσικά πρόσωπα, ερευνητικά προγράμματα, κοινοτικά προγράμματα, επιχορηγήσεις του κρατικού προϋπολογισμού και δίδακτρα.”
Με σαφήνεια είναι επίσης διατυπωμένη σε προηγούμενη παράγραφο, η βούληση του κεντρικού κράτους, για μειωμένη και κατευθυνόμενη χρηματοδότηση των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο προσχέδιο Νόμου:
“Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων χρηματοδοτεί κατά προτεραιότητα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών, τα οποία εντάσσονται στο πλαίσιο επιστημονικών τομέων προτεραιότητας, που έχουν καθορισθεί με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.”
Με τις παραπάνω παραγράφους είναι σαφής η κατεύθυνση και η θεώρηση της Νέας Δημοκρατίας για την Δημόσια και Δωρεάν Παιδεία. Οι μεταπτυχιακές Σπουδές δεν αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των σπουδών, άλλα αγοραίο είδος πολυτελείας, που μπορούν να λειτουργούν με χορηγίες-κληροδοτήματα σαν να είναι κάτι το δευτερεύον. Η ανάγκη για λειτουργία Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών δεν απορρέει από την ανάγκη για την απρόσκοπτη ανάπτυξη της κάθε επιστήμης άλλα από τις ανάγκες και επιλογές του Υπουργείου Παιδείας – Οικονομικών. Άραγε ποιες θα είναι οι “επιστημονικές προτεραιότητες” του Υπουργείου; Η ανάπτυξη και η καινοτομία ή οι ανθρωπιστικές θεωρητικές επιστήμες; Ποιες οι εγγυήσεις για την ισοβαρή χρηματοδότηση όλων των επιστημονικών τομέων και ποια τα ακαδημαϊκά κριτήρια που μπαίνουν με τον προτεινόμενο νόμο;
Εκτίμηση μου είναι ότι σε λίγα χρόνια με την εφαρμογή – συνδυασμό των Νόμων για την Τριτοβάθμια εκπαίδευση, σε συνάρτηση με την υποχρηματοδότηση, το Ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο θα είναι ο φτωχός συγγενής της κεντρικής πολιτείας. Δέσμιο σε μια σειρά μέτρων- ρυθμίσεων- εγκύκλιων που θα αδυνατεί να εφαρμόσει λόγω της γραφειοκρατίας τους. Ο Νόμος για τα Μεταπτυχιακά ολοκληρώνει τον κύκλο των μεγάλων “Μεταρρυθμίσεων” της κυβέρνησης με αναπάντητο ακόμα το ερώτημα της ελλιπούς χρηματοδότησης και του προεκλογικού 5%.
Η κυβέρνηση για ακόμα μια φορά δρα απαξιώνοντας το Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, αρνείται να αφουγκραστεί τις πραγματικές ανάγκες της ακαδημαϊκής κοινότητας. Αρνείται να ακούσει τις φωνές των ακαδημαϊκών δασκάλων και φοιτητών, αρνείται να προχωρήσει σε ουσιαστικό διάλογο, αρνείται να γίνει κυβέρνηση του Ελληνικού Λαού. Ο κ. Στυλιανίδης συνεχίζει να συμπεριφέρεται, ως Πρύτανης Ιδιωτικού Πανεπιστημίου και εκπρόσωπος του Κεφαλαίου, νομοθετώντας τα συμφέροντα των λίγων, αγνοώντας τις ανάγκες των πολλών. Αντί να επενδύσουμε στην γνώση και την διάχυση της, την κάνουμε εμπόριο και υποβαθμίζουμε την καινοτομία και την ερευνητική ελευθερία για χάρη οικονομίας και ελέγχου των Α.Ε.Ι. από χορηγούς και συμφέροντα.

Καραδημητρίου Μιχάλης
Υποψήφιος Διδάκτωρ Τμήματος Φυσικής Π.Κ.
Μέλος Νεολαίας ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου