Δευτέρα, 26 Απριλίου 2010

Για τους Συλλόγους Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

* Παραθέτω την πρόταση που καταθέσαμε Μεταπτυχιακοί Φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Με βάση το δίλημμα που έχει προκύψει σε σχέση με το μέλλον του Ενιαίου Συλλόγου Μεταπτυχιακών είναι αναγκαία η λήψη απόφασης για δομικές καταστατικές αλλαγές σε αυτόν ή ακόμα και η θέσπιση ενός εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας, με σεβασμό στον γεωγραφικό διαχωρισμό του Ιδρύματος και των μελών του Συλλόγου. Ενδεικτικά θα μπορούσαν να προταθούν τα ακόλουθα:

1.Δημιουργία 2 παραρτημάτων του Ενιαίου Συλλόγου Μεταπτυχιακών Φοιτητών Π.Κ. σε κάθε πόλη ( Ηράκλειο – Ρέθυμνο)

2.Θέσπιση 9μελούς Διοικούσας Επιτροπής Παραρτήματος Ηρακλείου και 7μελούς Διοικούσας Επιτροπής Παραρτήματος Ρεθύμνου

3.Θέσπιση 9μελούς Διοικητικού Συμβουλίου Ενιαίου Συλλόγου Μεταπτυχιακών Φοιτητών Π.Κ. με συντονιστικό ρόλο σε επίπεδο Πανεπιστημίου Κρήτης. Συμμετοχή του Προέδρου κάθε Παραρτήματος, των δύο Εκπροσώπων στην Σύγκλητο και πέντε εκλεγμένων μελών από το σύνολο των Μεταπτυχιακών Φοιτητών


4.Εκλογή των μελών κάθε Διοικούσας Επιτροπής, του Διοικητικού Συμβουλίου και των Εκπροσώπων στην Σύγκλητο με 2 ψηφοδέλτια για τις 2 πόλεις μια φορά το χρόνο, την ίδια μέρα, με καθολική συμμετοχή ΟΛΩΝ των μεταπτυχιακών Φοιτητών & Υπ. Διδακτόρων.

5.Ποσόστωση σε όλα τα όργανα του Συλλόγου και τα όργανα συν διοίκησης του Π.Κ. με 50% συμμετοχής μελών του Συλλόγου από το Ηράκλειο και 50% από το Ρέθυμνο.

6.Θεσμοθέτηση Γενικής Συνέλευσης Μεταπτυχιακών Φοιτητών Ηρακλείου και Γενικής Συνέλευσης Μεταπτυχιακών Φοιτητών Ρεθύμνου, στα Πλαίσια Κανονισμού Λειτουργίας των 2 Παραρτημάτων με αυτόνομη λειτουργία, που θα καθορίζεται από το νέο καταστατικό.

7.Θεσμοθέτηση Ανοικτής Παγκρήτιας Συνέλευσης Ενιαίου Συλλόγου Μεταπτυχιακών Φοιτητών Π.Κ. Με ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία στο 100% του αριθμού των μελών ΟΛΩΝ των Διοικητικών Συμβουλίων των Συλλόγων Μεταπτυχιακών ανά Τμήμα.

Για την υλοποίηση όλων των παραπάνω θεωρούμε αυτονόητη την διάλυση της “'Ένωσης Συλλόγων Μεταπτυχιακών Φοιτητών Π.Κ.” και την ταυτόχρονη αλλαγή στο καταστατικό του “Ενιαίου Συλλόγου Μεταπτυχιακών Φοιτητών Π.Κ.” για λόγους Ιστορικότητας του Συλλόγου.

Προτείνουμε την δημιουργία 2 επιτροπών με την συμμετοχή 2 εκπροσώπων από κάθε Τμηματικό Σύλλογο Μεταπτυχιακών & Υπ. Διδακτόρων για να μπορέσει να γίνει μια αναλυτική πρόταση νέου Καταστατικού για τον Ενιαίο Σύλλογο Μεταπτυχιακών, με την πρόβλεψη για 2 παραρτήματα και ενιαίου κανονισμού λειτουργίας για τα 2 παραρτήματα.

Η ύπαρξη ενιαίας έκφρασης ΟΛΩΝ των μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων Διδακτόρων είναι αναγκαία για την ουσιαστική διεκδίκηση των συλλογικών μας αναγκών. Η λειτουργία όμως του Ενιαίου Συλλόγου Μεταπτυχιακών οφείλει να είναι στην ουσία ενιαία και όχι ιδιοκτησία της μιας ή της άλλης πόλης. Η κάθε προσπάθεια για ενεργοποίηση των μεταπτυχιακών φοιτητών και Υποψήφιων Διδακτόρων οφείλει να είναι συντονισμένη από όλες τις μεριές.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου