Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου 2009

Αξιοκρατία στο Δημόσιο...Η Διαβούλευση ξεκίνησε!


header1

Νομοθετική πρωτοβουλία «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων και καθολική υπαγωγή τους στον πλήρη έλεγχο του ΑΣΕΠ»

Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου 2009

Αναρτάται στο διαδίκτυο η νομοθετική πρωτοβουλία «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων και καθολική υπαγωγή τους στον πλήρη έλεγχο του ΑΣΕΠ», προκειμένου να τεθεί σε διαβούλευση με τους πολίτες και όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, έως τις 18/11/2009 ώστε στη συνέχεια να κατατεθεί ως Σχέδιο Νόμου προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή.
Κύρια σημεία της πρωτοβουλίας είναι η ένταξη όλων των διαδικασιών προσλήψεων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα στον έλεγχο του ΑΣΕΠ, η κατάργηση της προφορικής συνέντευξης αλλά και η αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για τις συμβάσεις μίσθωσης έργου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου