Κυριακή, 12 Ιουλίου 2009

ο Απολογισμός της Νεολαίας ΠΑ.ΣΟ.Κ. Νοτίων Συνοικιών Ηρακλείου...Ένα χρόνο στην πρώτη γραμμή του Αγώνα.


Ηράκλειο, 10/6/2009

Ετήσιος Απολογισμός Δράσεων

Νεολαίας ΠΑ.ΣΟ.Κ. Νοτίων Συνοικιών Ηρακλείου

Σύντροφοι,

διανύουμε μια εποχή που η “πολιτική” και η ενασχόληση με τα κοινά απαξιώνεται καθημερινά στις συνειδήσεις των πολιτών. Τα καθημερινά σκάνδαλα και το νοσηρό κλίμα, που συντηρούν οι πολιτικές επιλογές τις συντήρησης, απομακρύνουν καθημερινά κυρίως τους νέους από κάθε τη σχετιζόμενο με την πολιτική δράση και σκέψη. Απομακρύνουν τους νέους από τις πολιτικές Νεολαίες, από τις Φοιτητικές παρατάξεις, από τα συνδικάτα και από κάθε συλλογική διαδικασία.

Ίσως για την συντηρητική παράταξη η απομάκρυνση αυτή να βολεύει καθώς οδηγεί σε αποξένωση του κόσμου από τις ιδεολογικές και πολιτικές αναζητήσεις, αλλά η απομάκρυνση αυτή είναι και επικίνδυνη για την ίδια την ποιότητα της Δημοκρατίας μας.

Για το Κίνημα μας από την πρώτη στιγμή της ίδρυσης του η συμμετοχή του ΛΑΟΎ ήταν το βασικό συστατικό για την πολιτική και ιδεολογική μας νίκη. Η συμμετοχική δημοκρατία και διαβούλευση της βάσης μας είναι μέσα στο γενετικό υλικό του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Όχι μόνο στην εκλογή οργάνων αλλά στην συνολική παραγωγή και εξειδίκευση πολιτικών θέσεων.

Εκτίμηση μας είναι ότι για την Νεολαία ΠΑ.ΣΟ.Κ. η επικοινωνία και διαβούλευση με την νέα γενιά οφείλει να είναι βασική πολιτική επιλογή. Επικοινωνία που να ξεκινά από τα μαζικά κινήματα της γενιάς μας, από τα Σχολεία, από τα Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι. , τους εργασιακούς χώρους και να καταλήγει στην διαδικτυακή διαβούλευση και ανταλλαγή απόψεων (blog, forum, κλπ).

Η οργάνωση της Νεολαίας ΠΑ.ΣΟ.Κ. Νοτίων Συνοικιών Ηρακλείου, έχοντας πολλά λειτουργικού τύπου προβλήματα πρωτοπορεί τον τελευταίο χρόνο σε πολιτικές δράσεις. Πολιτικές δράσεις που δεν περιορίζονται σε κλειστές αίθουσες και γραφεία αλλά διαχέονται στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο του Δήμου μας.

Μέσα στους πρώτους 14 μήνες λειτουργίας μας έχουμε οργανώσει και υλοποιήσει δύο πετυχημένες πολιτικές εκδηλώσεις με συμμετοχή κεντρικών ομιλητών. Η πρώτη πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβρη του 2008 με θέμα “Νέοι και Πολιτική” και η δεύτερη τον Μάρτη του 2009 με θέμα “Ευρωεκλογές & Φοιτητικές Εκλογές”. Στις εκδηλώσεις αυτές συμμετείχαν ως ομιλητές ο Γραμματέας και μέλη της Εθνικής Αντιπροσωπίας της Νεολαίας ΠΑ.ΣΟ.Κ., ο Γραμματέας της Γραμματείας Νέων Γ.Σ.Σ.Ε. , Γραμματείς των Π.Α.Σ.Π. Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. και ο τ. Ευρωβουλευτής του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Σταύρος Αρναουτάκης.

Τον Δεκέμβρη του 2008 με πρωτοβουλία μας πραγματοποιήθηκε συνάντηση των πέντε οργανώσεων Νεολαίας ΠΑ.ΣΟ.Κ. του Δήμου Ηρακλείου, στα πλαίσια οργάνωσης κοινών δράσεων και ανταλλαγής απόψεων για την βέλτιστη παρουσία της οργάνωσης στον Δήμο Ηρακλείου.

Τον Μάρτιο του 2009, σε συνεργασία με το Συμβούλιο Επιμόρφωσης του Νομού Ηρακλείου πήραμε την πρωτοβουλία για επιμόρφωση 25 στελεχών μελών της οργάνωσης. Στόχος ήταν η πολιτική επιμόρφωση των στελεχών μας σε ζητήματα οργάνωσης πολιτικών δράσεων και παρεμβάσεων αλά και κύκλων πολιτικού διαλόγου.

Με κλιμάκια της οργάνωσης ενημερώσαμε τους νέους της συνοικίας μας για κρίσιμα ζητήματα, όπως απεργιακές κινητοποιήσεις, καθώς και με κεντρικές θέσεις του ΠΑ.ΣΟ.Κ. σε διάφορες χρονικές στιγμές.

Παράλληλα πήραμε πρωτοβουλίες καταθέτοντας πολιτικού και οργανωτικού τύπου προτάσεις στα όργανα της Νεολαίας ΠΑ.ΣΟ.Κ. στο Νομό Ηρακλείου. Προτάσεις για Κινηματικές διαδικασίες και οργανωμένη συμμετοχή της Νεολαίας ΠΑ.ΣΟ.Κ. στα συλλαλητήρια των εργατικών συνδικάτων και της εκπαιδευτικής κοινότητας. Επίσης καταθέσαμε την άποψη μας για κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα στον τοπικό τύπο.

Από τον Ιούλιο του 2008, μόλις 2 μήνες μετά την “ιδρυτική” εκλογή της συντονιστικής επιτροπής της Νεολαίας ΠΑ.ΣΟ.Κ. Νοτίων Συνοικιών, οργανώσαμε την Ιστοσελίδα της οργάνωσης. Η ιστοσελίδα μας ήταν η δεύτερη ιστοσελίδα που δημιουργήθηκε από Οργάνωση Νεολαίας σε πανελλαδικό επίπεδο. Μια ιστοσελίδα που εδώ και ένα χρόνο αποτελεί σημείο αναφοράς και επικοινωνίας με την νέα γενιά στο Διαδίκτυο. Στην ιστοσελίδα φιλοξενούνται πέρα από τις ανακοινώσεις και Δελτία Τύπου της Οργάνωσης και οι απόψεις - άρθρα μελών και φίλων της Νεολαίας ΠΑ.ΣΟ.Κ. Επίσης σε ειδικό χώρο υπάρχουν και τα πρακτικά των συνεδριάσεων της συντονιστικής επιτροπής καθώς και φωτογραφίες από δράσεις μας. Θεωρώντας ουσιαστική την επικοινωνία με τα μέλη μας αποστέλλουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα ενημερωτικά email με τις δράσεις και θέσεις της Οργάνωσης και του ΠΑ.ΣΟ.Κ. συνολικά.

Συμμετείχαμε ως οργάνωση σε όλες τις δράσεις και κλιμάκια της Νεολαίας ΠΑ.ΣΟ.Κ. και του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στον Νομό Ηρακλείου κατά τον προεκλογικό αγώνα των Ευρωεκλογών του Ιούνη 2009 και στελεχώσαμε και εμείς κάθε πρωτοβουλία της Νεολαίας ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Μέσα σε αυτούς τους μήνες οφείλουμε να τονίσουμε ότι υπήρξαν μεγάλες δυσκολίες οργανωτικού τύπου στο επίπεδο της κεντρικής λειτουργίας της Νεολαίας ΠΑ.ΣΟ.Κ. Αναφέρουμε ενδεικτικά την μη πιστοποίηση της εκλεγμένης συντονιστικής επιτροπής από την ΕΚΑΠ και την μη ύπαρξη εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας για τα όργανα της Νεολαίας ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ταυτόχρονα βασικό πρόβλημα είναι η μη οικονομική αυτοτέλεια της οργάνωσης που έχει σαν συνέπεια την δυσκολία κάλυψης βασικών λειτουργικών αναγκών (π.χ. Στέγαση). Ζητούμενο βέβαια είναι ακόμα και σήμερα η συνεργασία και συνέργεια με τα άλλα Δημοτικά Δίκτυα της Νεολαίας ΠΑ.ΣΟ.Κ. στον Δήμο Ηρακλείου.

Μέσα στους επόμενους μήνες στόχος είναι η έκδοση διμηνιαίου περιοδικού εντύπου της Οργάνωσης, που θα διανέμεται δωρεάν στους νέους της Συνοικίας μας. Βέβαια το εγχείρημα αυτό είναι ακόμα σε πρόωρα στάδια λόγω του σοβαρού προβλήματος χρηματοδότησης. Παράλληλα θα προχωρήσουμε σε διαδικασίες συγκρότησης Δικτύου Μαθητών (Π.Α.Μ.Κ.) με τα μέλη και φίλους μαθητές της οργάνωσης.

Με σοβαρό το ενδεχόμενο πραγματοποίησης Εθνικών Εκλογών μέσα στο Φθινόπωρο θεωρούμε αναγκαία την διαμόρφωση μιας πανστρατιάς αγώνα σε όλα τα επίπεδα δράσης της Νεολαίας ΠΑ.ΣΟ.Κ. Άρα κρίνεται αναγκαίο να ανοίξει ο διάλογος στην βάση όλων των οργανώσεων για το πολιτικό και ιδεολογικό διακύβευμα των Εκλογών αυτών. Έχουμε είδη συγκροτήσει ομάδες εργασίας για ενημέρωση και συζήτηση πάνω στο πρόγραμμα του ΠΑ.ΣΟ.Κ. με επικεφαλής μέλη της συντονιστικής επιτροπής.

Ένα χρόνο μετά από τις πρώτες μας παρεμβάσεις είμαστε έτοιμοι για το επόμενο βήμα σε νέες δράσεις και πρωτοβουλίες. Πρωτοβουλίες που θα απορρέουν από το όραμα μας για μια νέα μεγάλη ΑΛΛΑΓΗ στο σκηνικό. Αλλαγή στην πολιτική της νεοφιλελεύθερης συντήρησης, Αλλαγή στην Αντίληψη του βολέματος και του ατομικισμού. Αλλαγή και στην δική μας κουλτούρα για την λειτουργία της Νεολαίας ΠΑ.ΣΟ.Κ. Αλλαγή με στόχο μια Δίκαιη Κοινωνία Αξιών.

Μπροστά στους νέους κοινωνικούς και πολιτικούς αγώνες συνεχίζουμε ενωμένοι με φάρο τις αρχές και τις αξίες των αγώνων της Δημοκρατικής Παράταξης.

Με συντροφικούς χαιρετισμούς

Ο Γραμματέας

Καραδημητρίου Μιχάλης

Η αναπληρώτρια Γραμματέας

Κόστα Δέσποινα

Τα μέλη της συντονιστικής Επιτροπής

Γογγολίδης Βαγγέλης

Ρόσα Φίλιππος

Πυργιωτάκη Τζένη

Μανατάκης Ανδρέας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου